ADVERTISEMENT

SỰ KIỆN

𝐂𝐡𝐚̀𝐨 𝐦𝐮̛̀𝐧𝐠 𝐊𝐲̉ 𝐧𝐢𝐞̣̂𝐦 𝟏𝟏𝟎 𝐧𝐚̆𝐦 𝐧𝐠𝐚̀𝐲 𝐬𝐢𝐧𝐡 Đ𝐚̣𝐢 𝐭𝐮̛𝐨̛́𝐧𝐠 𝐕𝐎̃ 𝐍𝐆𝐔𝐘𝐄̂𝐍 𝐆𝐈𝐀́𝐏 (𝟐𝟓/𝟖/𝟏𝟗𝟏𝟏 – 𝟐𝟓/𝟖/𝟐𝟎𝟐𝟏)

𝐂𝐡𝐚̀𝐨 𝐦𝐮̛̀𝐧𝐠 𝐊𝐲̉ 𝐧𝐢𝐞̣̂𝐦 𝟏𝟏𝟎 𝐧𝐚̆𝐦 𝐧𝐠𝐚̀𝐲 𝐬𝐢𝐧𝐡 Đ𝐚̣𝐢 𝐭𝐮̛𝐨̛́𝐧𝐠 𝐕𝐎̃ 𝐍𝐆𝐔𝐘𝐄̂𝐍 𝐆𝐈𝐀́𝐏 (𝟐𝟓/𝟖/𝟏𝟗𝟏𝟏 – 𝟐𝟓/𝟖/𝟐𝟎𝟐𝟏)

𝐂𝐡𝐚̀𝐨 𝐦𝐮̛̀𝐧𝐠 𝐊𝐲̉ 𝐧𝐢𝐞̣̂𝐦 𝟏𝟏𝟎 𝐧𝐚̆𝐦 𝐧𝐠𝐚̀𝐲 𝐬𝐢𝐧𝐡 Đ𝐚̣𝐢 𝐭𝐮̛𝐨̛́𝐧𝐠 𝐕𝐎̃ 𝐍𝐆𝐔𝐘𝐄̂𝐍 𝐆𝐈𝐀́𝐏 (𝟐𝟓/𝟖/𝟏𝟗𝟏𝟏 - 𝟐𝟓/𝟖/𝟐𝟎𝟐𝟏). Nguyên Uỷ viên Bộ Chính Trị Nguyên Bí Thư Quân ủy Trung ương Nguyên...

Page 1 of 8 1 2 8

ĐỌC NHIỀU NHẤT

THĂM DÒ

Bạn có đeo khẩu trang khi ra đường?